”Nytt zonsystem får inte kantas av oklarheter”

”En så stor förändring inom kollektivtrafiken, som det nya zonsystemet är, måste tas i enighet och utan oklarheter. Så är inte fallet med det förslag om M-styret gått fram med. Då finns inget annat val än att backa, göra om och göra rätt”. Det säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, sedan S tillsammans med Vänsterpartiet i gårdagens regionfullmäktige drev igenom en återremiss på förslaget om ändrade zoner i regionens kollektivtrafik.

Dagens biljettsystem är ohanterligt och innehåller över 70 olika zoner. I förslaget är antalet minskat till 3. Det är en bra och nödvändig åtgärd; såväl resande som Västtrafik gynnas av att ett förenklat system införs.

Socialdemokraterna är i grunden positiva till förslaget, ser också frågetecken som först måste rätas ut:

– Hur ska kommunernas möjlighet att göra tillköp och att fortsatt kunna subventionera periodkorten för sina invånare hanteras? Hur kommer detta att påverka ekonomin för Västtrafik? Och hur kommer eventuella framtida höjningar av taxan i regionens tätorter påverka resandeströmmar och tillgänglighet? Det är inga små teknikaliteter det handlar om, som kan lösas under resans gång, som M-styret hävdar. Det är fundamentala osäkerhetsfaktorer som i värsta fall kan skaka om systemet i grunden. Vi ser inte heller rimligheten i att invånarna i regionens två största städer, Göteborg och Borås, ska behöva få ett dyrare resande på grund av ett nytt biljettsystem, säger Helén Eliasson (S).

Mot bakgrund av detta, samt det faktum att de delregionala kollektivtrafikråden hade olika remissunderlag att ta ställning till, såg Socialdemokraterna ingen annan utväg än att begära återremiss på förslaget.

– Att, som M-styret gör, gå fram med ett förslag som är så osäkert och sedan anklaga oss och V för att ”förhala” är inte bara osmakligt, det är rent av ansvarslöst. Det här är en för stor fråga för att göra politiska poäng på. Ett nytt zonsystem ska kunna fungera inte bara i teorin, utan i praktiken, och i många år och oavsett styre. Då får det inte finnas utrymme för tveksamhet, säger Helén Eliasson (S).

Socialdemokraterna vill också att ny analys ska göras om fler kommuner kan ingå i zon A, Göteborg.

Helen Eliasson (S)

 

Yrkandet

facebook Twitter Email