M-styrets ointresse för barns rättigheter är beklagligt

"Barnen är vår framtid och grunden för framtiden är det vi gör här och nu. Vi kan bara beklaga ointresset från majoriteten – för barnens skull." Det skriver regionråden Lena Hult (S) och Karin Engdahl (S), med anledning av att den moderatledda regionmajoriteten säger nej till att införa ett regionalt barnrättsforum, med syfte att stärka barnens rätt och förbereda implementeringen av barnkonventionen som lag.

Att ge barnen en röst i samhället, att ta verkligt politiskt och konkret ansvar för att utveckla våra yngsta medborgares rättigheter och möjligheter, är viktigt för oss Socialdemokrater. Vi ser det som en av de viktigast insatser vi kan göra för framtiden. För oss räknas varje unge.

Varje tonåring som lämnar skolan med ofullständiga betyg är ett misslyckande för hela samhället. Även unga med fysiska och psykiska hinder måste ges rätt verktyg för ett fullgott liv utifrån deras förutsättningar. Det är vår uppgift som samhällsaktörer, politiker och tjänstemän att samarbeta för det ska bli verklighet.

Det har hunnit gå nästan en hel generation – 29 år – sedan Sverige skrev på FN:s barnkonvention. På många sätt lever Sverige redan i dag upp till de paragrafer som finns i barnkonventionen, men inte fullt ut. Det är för att säkra barnens rätt som den socialdemokratiskt ledda regeringen lagt fram förslag och riksdagen beslutat om att den från och med 1 januari 2020 ska bli lag i Sverige. Lagen ska bland annat ”skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i offentlig verksamhet” och för detta krävs ”en kombination av olika åtgärder såsom vägledning, utbildning och samordning mellan olika aktörer på olika nivåer i samhället”, som det står i propositionen och förklaringar till densamma.

Lagtexter är en sak – efterlevnad en annan. Det krävs att vi spottar i nävarna och tar tag i det här på allvar redan nu och har allting klart när lagen träder i kraft. Det har varit hög tid att stärka barnrätten länge och nu finns det inga skäl till att vänta. Det var därför vi skrev vår motion till regionfullmäktige om att inrätta ett forum för barnrättsfrågor, med syfte att ge stöd och samordna utveckling av strategier kring hur barnkonventionen ska tillämpas i praktiken. Vi tycker att Västra Götalandsregionen ska gå före och visa vägen för hur svenska myndigheter och organisationer kan samarbeta för barnens bästa och uppfylla barnkonventionens mål och artiklar.

Tyvärr är Socialdemokraterna i opposition i Västra Götalandsregionen. Tyvärr resonerar inte den moderatledda majoriteten som vi. Visst, det görs en del arbete redan i dag, men eftersom den nya politiska organisation som ska sjösättas bland annat innebär att människorättsfrågor inte längre ska ha ett eget forum riskerar barnrätten att falla mellan stolarna. Det vill vi motverka. Tyvärr röstades vi ner av den moderatledda majoriteten, tillsammans med SD.

Barnen är vår framtid och grunden för framtiden är det vi gör här och nu. Vi kan bara beklaga ointresset från majoriteten – för barnens skull.

Lena Hult (S)
Karin Engdahl (S)

 James Van Riemsdyk Authentic Jersey

facebook Twitter Email