Moderaterna och SD öppnar för att privatisera Sahlgrenska

”Moderaterna, tillsammans med övriga borgerlig partier inklusive Sverigedemokraterna, röstade idag nej i riksdagen till regeringens förslag om att inte privatisera universitetssjukhusen. Nu vill vi socialdemokrater i Västra Götalandsregionen ha ett rakt svar från Johnny Magnusson (M), Heikki Klavuniemi (SD) och de övriga borgerliga gruppledarna i regionen: Vill ni sälja ut Sahlgrenska Universitetssjukhuset?”

Det undrar regionrådet och gruppledaren för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, Helen Eliasson (S), sedan S-regeringens förslag om att stoppa privatisering av landets universitetssjukhus fallit i riksdagen.

– Det är patienternas behov, och inte vinstintressen, som ska styra vården. Lagen behövs då det annars finns risk i framtiden för att Sahlgrenskas (SU) och de andra universitetssjukhusens viktiga forskning och annan verksamhet, kan splittras mellan olika privata utförare. Såväl Moderaterna som SD och övriga borgerliga partier måste ge besked innan valet om de nu är beredda att privatisera hela eller delar av SU, säger hon.

En central del av hälso- och sjukvården är verksamheten vid universitetssjukhusen. Dessa vårdinrättningar har en nära koppling till forskning, utbildning och utveckling vilket innebär att de stöder och ger förutsättningar för en god vård inom övriga delar av hälso- och sjukvården.

– Det är därför oerhört viktigt för hela landet att det säkerställs att SU och övriga universitetssjukhus bibehålls och hålls samman. Utvecklingen där måste styras av vad som på lång sikt främjar det allmännas bästa – det vill säga patienterna, personalen, Västra Götalandsregionen och andra regioner och landsting, liksom riket som helhet – och inte vad som i ett kortare perspektiv framstår som mest fördelaktigt för ett enskilt landsting eller en privat vårdgivare, säger Helen Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)

 

Fotnot: Läs mer om propositionen ”Driftsformer för universitetssjukhus” här: http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/04/prop.201617167/  John Carlson Jersey

facebook Twitter Email