Miljöpartiet i regionen – en blek skugga av sig självt!

"Det är tråkigt att se att Miljöpartiet väljer makten framför miljön. Det är synd att miljö- och klimatfrågor gång efter annan sätts på undantag hos partiets företrädare. Det är inte utan att man ställer sig frågan om Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen ens behövs längre.", skriver Bijan Zainali (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i regionutvecklingsnämnden, i en debattartikel.

I det borgerliga styret i Västra Götalandsregionen ingår Miljöpartiet. Maktens sötma verkar gå före klimatets och miljöns intressen för partiets representanter i regionen, som tyvärr inte längre agerar som företrädare för ett grönt parti.  Det är en sorglig utveckling för ett parti som säger sig prioritera klimatfrågorna främst. Det förefaller som partiet regionalt hellre fogar sig under moderatstyret än att säkra sitt långsiktiga existensberättigande. 

Utan att arbeta både förebyggande och framåtsyftande kommer vi inte att kunna nå våra regionala, nationella eller internationella åtaganden. Det borde Miljöpartiet veta bäst av alla.

Klimat- och miljöfrågorna handlar om ödesfrågor, både nationellt och internationellt.  Vi måste bli bättre på att ta hand om våra ekosystem för framtida generationers skull. Utan att arbeta både förebyggande och framåtsyftande kommer vi inte att kunna nå våra regionala, nationella eller internationella åtaganden. Det borde Miljöpartiet veta bäst av alla. Därför är det beklagligt att partiets företrädare gång på gång aktivt röstar nej till förslag som syftar till att stärka miljöarbetet både i regionens egna verksamheter och i Västra Götaland.

Ett exempel kan hämtas från senaste sammanträdet med regionstyrelsen då Miljöpartiet röstade emot vår motion som lagts för att stimulera nya initiativ till innovationsprojekt för att rena hav och kuster från skräp i Västsverige. Cirka 8 000 kubikmeter skräp och plast sköljs upp på västkustens stränder varje år, men regionens miljöpartister anser att det som görs idag är fullt tillräckligt! Ytterligare ett exempel gäller klimatanpassningsarbetet i regionens verksamheter, något som beslutades i regionfullmäktige efter ett initiativ från oss socialdemokrater. Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen röstade emot förslaget, trots att partiet nationellt ställt sig bakom arbetet.

Det är inte utan att man ställer sig frågan om Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen ens behövs längre.

Det är tråkigt att se att Miljöpartiet väljer makten framför miljön. Det är synd att miljö- och klimatfrågor gång efter annan sätts på undantag hos partiets företrädare. Det är inte utan att man ställer sig frågan om Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen ens behövs längre.

Vi socialdemokrater tvekar inte. Vi kommer att fortsätta ta initiativ och driva på för en hållbar och klimatsmart utveckling i Västra Götalandsregionen. Det är dags för Miljöpartiet att bekänna färg!

Bijan Zainali (S)
facebook Twitter Email