”M-styret inser inte allvaret och konsekvenserna för SU”

”Det är oroande att notera att den moderatledda majoriteten fortsätter att bagatellisera situationen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Istället för att ta sitt ansvar för regionens största sjukhus, som dessutom har nationella uppdrag, intar man en närmast nonchalant attityd och rycker på axlarna och frågar vad Socialdemokraterna ska göra.” Det säger Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition, efter dagens debatt i regionfullmäktige med anledning av hans interpellation till SU:s ordförande, moderaten Johnny Bröndt.

Situationen på SU oroar socialdemokraterna. 2017 slutade med ett underskott på över 300 miljoner. Den ekonomiska situationen har inte heller förbättrats; efter årets fyra första månader noterar sjukhuset ett minus i budgeten på över 190 miljoner kronor. Det är underskott som ska hämtas hem genom besparingar.

– Det är en fullkomligt omöjlig situation för personal och verksamhetsansvariga. SU lever med kronisk underbudgetering och ekonomisk åderlåtning. Sjukhuset ges ständigt nya uppdrag och ska göra mer, men det åtföljs inte av några pengar. Under åren med moderatlett styre har man inte ens fått uppräkning för ökade kostnader och löner. Det är självklart att man då till slut når vägs ände. Och där är SU i dag, alldeles oavsett att Johnny Bröndt och hans majoritetskollegor vill låtsas om något annat, säger Håkan Linnarsson (S).

I sin interpellation ville Linnarsson ha svar på om Johnny Bröndt (M) anser att SU kommer att klara av sitt uppdrag, att ge vård i rimlig tid och om detta kommer att klaras inom den budget man har, eller om ytterligare nedskärningar är att vänta.

Så mycket till svar fick han dock inte – huvudsakligen enbart motfrågor om hur Socialdemokraterna vill lösa SU:s ansträngda läge.

– Det mest positiva man kan säga om Johnny Bröndts (M) svar är att han representerar den genomsnittlige regionväljaren, som inte vet att det är moderater som styr SU och i Västra Götalandsregionen. Men det är häpnadsväckande att ordföranden för ett av landets största sjukhus inte kan ge besked om hur sjukhuset ska klara sina åtaganden, utan istället pekar finger åt oppositionen. Det är inte att ta sitt ansvar, säger Håkan Linnarsson (S).

facebook Twitter Email