Låt en haverikommission utreda vad som hände i Åmål!

Att 12 000 patienter plötsligt ställs utan tillgång till primärvård kan inte få passera utan att ansvar utkrävs. Västra Götalandsregionen måste tillsätta en haverikommission som får utreda varför beslut inte följts, vad som felats och varför inte åtgärder sattes in redan långt tidigare, anser Socialdemokraterna, som i dag ställer kravet vid regionstyrelsens möte.

Efter lång tid av påtagliga problem med att ge en patientsäker och god vård stängdes vårdcentralen Balderkliniken i början av april. Att kliniken stod inför stängning har varit klar sedan i höstas. Redan då krävde Socialdemokraterna att åtgärder skulle sättas in för att säkra vården för de 12 000 patienter som Balderkliniken hade listade.

Men det kom att dröja ända till den 5 februari i år, på regionstyrelsemötet, innan det moderatledda regionstyret ställde sig bakom Socialdemokraternas krav, om att ersättningsvård ska finnas på plats senast 31 mars, innan Balder stängs. Det var också uppdraget som gavs till regiondirektören på mötet.

– Regionen har ett sista hands-ansvar för människors rätt till god vård. Då går det inte att blunda för den situation som råder i Åmål, där vården har bedömts som direkt farlig för patienterna, trots tillskott av extra resurser, sa Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna, då.

Den 9 april stängdes Balder. Någon ny vårdgivare fanns inte på plats, trots beslutet i februari. Åmåls kommun tvingades in i stabsläge och fick dra igång sin krishantering.

Skandal känns som ett understatement för att beskriva hur det här har skött

– Det är rent ut sagt för jäkligt, hur regionens moderatstyre har lämnat Åmål i sticket. Först stängde de Närhälsan och gav marknadskrafterna ansvar för att säkra vården. När det inte funkade gav man den private aktören extra resurser. Men trots att inte heller det hjälpte vidtogs inga åtgärder från regionens borgerliga styre. Inte förrän det hade nått vägs ände och katastrofen var ett faktum. Skandal känns som ett understatement för att beskriva hur det här har skötts, säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Åmåls kommun överväger att Lex Maria-anmäla Västra Götalandsregionen. Det har Helén Eliasson (S) full förståelse för:

– På punkt efter punkt har det moderatledda styret misslyckats med att ta sitt ansvar för vården i Åmål. Det är fullständigt oacceptabelt att den politiska ledningen för en så stor och viktig verksamhet som Västra Götalandsregionen visar en så kapital oförmåga att axla sitt ansvar och oförmåga att styra och leda. Vi som region har skyldighet och ansvar för att säkra god vård för invånarna. Det uppdraget är överordnat den borgerliga viljan till marknadslösningar. Den här situationen visar på riskerna med vårdvalssystemet och vad den fria etableringsrätten innebär för invånare utanför de större städerna.

Kravet på en haverikommission handlar om att utkräva ansvar för vad som skett i Åmål, men också att se till att något liknande aldrig mer inträffar.

– Människors rätt till en god vård är ingen handelsvara. Det är den styrande politiska ledningen i en region som har det yttersta ansvaret för att säkra vården för invånarna. Det ansvaret kan aldrig överlåtas åt marknadsaktörer, hur gärna det borgerliga styret i regionen än tror och vill det, säger Helén Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)
Håkan Linnarsson (S)

facebook Twitter Email