Höstens val står mellan välfärd för alla eller satsningar som gynnar några få

"Sjukvården hanterar våra mest ömtåliga ögonblick i livet. Då ska plånboken aldrig avgöra. Oavsett var du bor i landet ska du få den vård du behöver när du behöver det. Det kräver fortsatta investeringar. För oss går det före skattesänkningar och privatiseringar. Så bygger vi ett tryggare samhälle, ett starkare Sverige.", skriver Helen Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S)

Höstens val är en folkomröstning om välfärden. Socialdemokraternas investeringar för en trygg vård i hela landet står mot skattesänkningar och privatiseringar som försämrar vården.

I många avseenden håller svensk hälso- och sjukvård världsklass. Banbrytande behandlingar förkortar ständigt listan över dödliga diagnoser, och vi lever allt längre. Samtidigt är många oroliga för att vården inte ska finnas där när man behöver den. Det gäller inte minst i Västra Götalandsregionen, som under det moderatledda styret sedan 2014 står för en fjärdedel av ökningen av köerna i landet. Det har skett trots nya tillskott i flermiljardklassen från den S-ledda regeringens satsningar på kortare köer, tryggare vård, bättre arbetsvillkor för vårdpersonalen och utbyggda vårdutbildningar. Istället för att använda pengarna till att satsa på den egna verksamheten och den egna personalen har M-styret valt att köpa in mer privat vård och anlita mer hyrpersonal. Kostnaderna för detta är ibland tredubbla jämfört med vad det skulle kosta att förstärka den egna sjukvården. Vi kan inte se att det handlar om något annat än ett ideologiskt vägval. Det är ett marknadsexperiment som gynnar riskkapitalister mer än invånarna i Västra Götaland.

Vi socialdemokrater tycker att vårdens pengar ska användas för att ge vård åt de människor som behöver den. Vi tycker också att det behöver bli fler anställda i sjukvården. Det ska lösas genom fasta anställningar, bättre arbetsvillkor och högre löner – inte genom tillfälliga inhopp från bemanningsföretag.

Sverige lider fortfarande av den tidigare alliansregeringens skattesänkarpolitik. Men landet har under den S-ledda regeringen bytt färdriktning, som börjat lösa problem, istället för att förvärra de klyftor och orättvisor som alliansregeringens politik skapade.

Den S-ledda regeringen har under mandatperioden investerat 13 miljarder kronor för att stärka sjukvården. För Västra Götalandsregionen innebär det ett tillskott på nästan 1,7 miljarder för 2018. Hade Socialdemokraterna varit i majoritet i regionen hade mycket av pengarna använts till högre löner och bättre villkor för de anställda, full kostnadstäckning för sjukhusen för att de ska kunna korta köer och öka tillgängligheten och fler mobila team för hemsjukvård.

I Västra Götaland går vi socialdemokrater till val i regionen på att förbättra villkoren för personalen, så att fler orkar och vill jobba kvar och att fler söker till regionens sjukvård. Tillgång till kvalificerad personal är avgörande för att klara allt annat vi vill göra: Korta köer, öka tillgängligheten, ge våra pensionärer kostnadsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentralen och våra äldsta ett gratis besök hos tandhygienist per år, samt införa ett PSA-provprogram för män mellan 50 och 70 år. Vi ha fler mobila vårdteam och att äldre, barn och multisjuka ska ges ökad möjlighet till vård i hemmet.

Vi socialdemokrater vill dessutom göra flera stora gemensamma satsningar mellan stat och landsting på sjukvården:

  • En digital ingång – 1177. Det ska vara lätt att hitta rätt i vården. Digitaliseringen skapar stora möjligheter att korta väntetiderna och effektivisera sjukvården. Vi vill därför satsa 300 miljoner på 1177 Vårdguiden som en portal för digital vård.
  • Vården ska finnas närmare människor. Vi vill investera tre miljarder på vårdcentraler och mobila vårdteam, två från nationellt håll och en miljard från regioner och landsting. Detta kan gå till fler anställda, ökade öppettider och breddad kompetens.
  • Kapade vårdköer. Personalen är den viktigaste faktorn för en bra vård med korta väntetider. Vi går till val på att anställa 14 000 fler i vården under nästa mandatperiod och vill investera två miljarder i bättre villkor för vårdens anställda. På kort sikt vill vi göra riktade satsningar på att korta vårdköerna utifrån regionala behov och för de diagnoser där problemet med köer är störst. Vi tar på oss att gemensamt kapa köerna, 500 miljoner satsas från statligt håll med skarpa krav på motprestation att korta köerna. På lång sikt vill vi att alla patienter får en plan efter sitt första besök, där tider och kontakter finns inbokade. Vi kallar detta för patientkontrakt, vilket är särskilt viktigt för dem med stora vårdbehov.
  • Ett helhetsgrepp på cancervården. Vi vill ta ett helhetsgrepp om cancervården med en halv miljard. Väntetiderna ska kortas mer och arbetet för en jämlik vård stärkas.

Sjukvården hanterar våra mest ömtåliga ögonblick i livet. Då ska plånboken aldrig avgöra. Oavsett var du bor i landet ska du få den vård du behöver när du behöver det. Det kräver fortsatta investeringar. För oss går det före skattesänkningar och privatiseringar. Så bygger vi ett tryggare samhälle, ett starkare Sverige.

 

Helen Eliasson (S)

Håkan Linnarsson (S)
 Tony Dorsett Authentic Jersey

facebook Twitter Email