Hela regionen behöver närakuter!

Närakuterna är en viktig del när vården ska ställas om till att finnas närmare människor. För att inte tappa fart i omställningen måste pilotprojekt med närakuter starta snarast. "Det måste till om beslutet om omställning av vården ska kunna verkställas. Det kan inte vänta", skriver Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tillsammans med regionråden i opposition Håkan Linnarsson (S), Karin Engdahl (S), Lena Hult (S) och Alex Bergström.

”Tjoff säger det där det införs – och så går inläggningsfrekvensen ner.” Citatet är hämtat ur en artikel i Läkartidningen i mars i år, angående Västra Götalandsregionens omställningsarbete till en vård närmare patienterna. ”Tjoffet” handlar om införandet av mobila sjukvårdsteam, som är en viktig del i det omställningsarbete som regionen antog i maj i år i en bred politisk överenskommelse. Det är en helt riktig beskrivning: de mobila teamen är värdefulla och gör att fler patienter kan få högkvalitativ vård i hemmets lugna vrå. Det är bra!

En annan viktig del i omställningen är de så kallade närakuterna, ett slags mellanting mellan dagens jourcentraler och sjukhusens akutmottagningar. Där ”tjoffar” det inte alls, kan en konstatera. I den frågan är det märkligt tyst, det är mest ”off”.

Vi socialdemokrater undrar varför.

Västra Götalandsregionen kämpar med problem med långa väntetider på akutmottagningarna. Det är ett bekymmer för både patienter, personal och verksamheterna. Det bekymrar också oss socialdemokrater. Det viktigt att regionens politiker styr vårdens utveckling på så sätt att bästa möjliga vård ges till våra invånare. Det gäller att hålla i de visioner och de fattade besluten för att inte tappa fart i omställningsarbetet. Vi vill driva på utvecklingen och komma till skott. Varför vill inte regionens högste ansvarige för sjukvården, Jonas Andersson (L), och hans koaltionskamrater i den moderatledda ledningen detsamma?

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) tog i maj 2017, i politisk enighet, beslut om ”Handlingsplan 2017-2018 för omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen”. Där står det bland annat om nivåer i det akuta omhändertagandet av patienter. Alla var också överens om att det under 2017 skulle ta fram underlag för att få till en akutnivå vid sidan av sjukhusens akutmottagningar, som har större medicinska resurser än vad dagens jourcentraler normalt har. Ambitionen i dokumentet var att under 2018 sjösätta pilotprojekt för att under 2019 kunna få en struktur för regionens akutsjukvård, där sjukhusen, ”närakuter” och jourcentraler ingår.

Sedan dess har endast ett pilotprojekt startat, det på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Det är inte tillräckligt som underlag för en så stor omställning av vården som det trots allt handlar om.

Vi socialdemokrater kommer därför i HSS kräva att ytterligare fyra pilotprojekt, spridda över regionen, genomförs. Vi vill att beslut tas innan årsskiftet och att dessa startar så snart som möjligt under 2018. Det måste till om beslutet om omställning av vården ska kunna verkställas. Det kan inte vänta.

 Keegan Kolesar Womens Jersey

facebook Twitter Email