Ge sjukhusen en nystart – skriv av gamla underskott

Sjukhusens pressade situation slår hårt mot såväl personal som patienter. Den utvecklingen måste vändas och det måste ske nu. Ett första steg är att skriva av sjukhusens underskott och ge dem verklighetsförankrade villkor att klara sina uppdrag under 2019. Det kravet ställer Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen vid morgondagens möte med regionstyrelsen.

Sjukhusen i Västra Götalandsregionen har ett besvärligt läge, både vad gäller ekonomi och verksamhet. I pengar handlar det om ett samlat underskott på drygt 1,2 miljarder. De åtgärdsplaner och sparpaket som aviserats räcker för att täcka lite drygt hälften.

Redan innan sparpaketen för 2019 aviserades har larmrapporter från facken, om en ohållbar arbetsmiljö, avlöst varandra. Det berättas om personal som flyr fältet, om anställda som sliter ut sig och jobbar sig sjuka och om svårigheterna att rekrytera ny personal. Konsekvenserna för patienterna är tydlig: Köerna till behandling och operation växer och accelererar, överbeläggningar på sjukhusen ökar, och väntetiderna på akuterna är oacceptabelt långa.

Socialdemokraterna ser en överhängande risk för såväl ökad personalflykt som ytterligare försämrad tillgång till vård för patienter när sparpaketen slår igenom.

Ska personalen orka jobba kvar krävs förbättrade arbetsvillkor och tillräckligt antal med rätt kompetens. Inget av detta går att förena med de ekonomiska villkor som det borgerliga regionstyret ger sjukhusen

– Att ge sjukhusen i uppdrag att förbättra arbetsmiljön och öka tillgänglighet och kvalitet och samtidigt ställa krav på minskade personalkostnader, är en ekvation som är närmast omöjlig att lösa. Ska köerna kortas krävs fler vårdplatser. Ska personalen orka jobba kvar krävs förbättrade arbetsvillkor och tillräckligt antal med rätt kompetens. Inget av detta går att förena med de ekonomiska villkor som det borgerliga regionstyret ger sjukhusen, säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Den nedåtgående spiral som sjukhusen har att tampas med är en direkt följd av flera års underbudgetering av det moderatledda regionstyret. Det är därför rimligt att den borgerliga ledningen tar konsekvenserna av sitt handlande, skriver av gamla underskott och ger sjukhusen en rimlig chans till nystart.

– Det finns självklart mycket att göra på kostnadssidan. Det handlar till exempel om att minska dyra köp av privat vård, se över och effektivisera organisationen och att anställa egen personal istället för att hyra in för uppemot tredubbla kostnaden. Men för att klara det krävs att sjukhusen får näsan över vattenytan, säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse.

 

Helen Eliasson (S)
Håkan Linnarsson (S)

 

 

 

 

 

Yrkande bokslutsdispositioner 2018 RS 2019-03-26

facebook Twitter Email