För lite och för sent – pengarna till barnsjukvården räcker inte

”Vi har gång på gång påpekat att sjukhusen måste få mer pengar för att klara sina uppdrag. Dagens beslut om tillskott till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus är välkommet, men det är för lite och för sent”. Det konstaterar Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS).

Redan när såväl budgeten för 2017 klubbades förra året, som när tillägg har beslutats har Socialdemokraterna påpekat att framförallt sjukhusens ekonomiska ramar är för trånga. Istället för att samla pengar på hög – och uppvisa fina bokslutssiffror – vill S att pengarna ska ut i verksamheterna från start och komma patienter och personal till del.

– Gång på gång har vi lagt förslag, motioner och yrkanden om verkliga satsningar, såväl i regionfullmäktige som i sjukvårdens nämnder och styrelser, som skulle ge sjukhusen rimliga villkor. Men den moderatledda majoriteten vill inte lyssna. De lyssnar inte på oss – och det är väl en del av det politiska spelet – men betydligt allvarligare är att de inte heller lyssnar på professionen och personalen, säger Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition med ansvar för sjukvårdsfrågor.

Denna brist på styrning leder till ständiga ”brandkårsutryckningar” för att rädda upp situationen, menar Socialdemokraterna. Senast i raden gäller det Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, som är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Sjukhuset begärde redan förra hösten 132 miljoner kronor för att klara barnsjukvården. I dag beslutade den moderatledda majoriteten att ge ett tillskott på den 30 miljoner kronor.

– Det är för lite och för sent. Det finns pengar, men inte där de gör nytta. HSS har i dagsläget ett överskott på drygt 100 miljoner kronor jämfört med budget, säger Jim Aleberg (S).

Den moderatledda majoritetens oförmåga att inse sitt ansvar skapar problem, menar han.

– Vi har flera gånger påpekat det kritiska läget. Senast var innan sommaruppehållet, då vi krävde att man från det M-ledda styret åtminstone gjorde en uppföljning av läget på Drottning Silvias. Det kravet bordlades då och i dag ges svaret att SU ska bjudas in till vad som i praktiken kan beskrivas som samtal. Det vittnar om stora brister i förmågan att leda en så viktig verksamhet som sjukvården i Västra Götalandsregionen, konstaterar Jim Aleberg (S).

facebook Twitter Email