Det ska inte synas i munnen hur stor din plånbok är!

Tänderna hör till kroppen! På sikt vill Socialdemokraterna göra tandvården till en del av den allmänna hälso- och sjukvården. Som ett steg på vägen föreslår vi att Västra Götalandsregionen går före och utreder möjligheten att införa ett kostnadsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år

Att ha dåliga tänder innebär stora problem, både personligt och socialt för många. En frisk mun är viktig inte bara för utseendets skull. En god munhälsa är också viktig för att motverka uppkomsten av vissa sjukdomar och är därför en viktig faktor utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Men många inte har råd att gå till tandläkaren i förebyggande syfte i den utsträckning de borde. Det gäller inte minst äldre med låg pension. Utifrån ett jämlikhetsperspektiv får tandhälsa aldrig vara en klassfråga!

Socialdemokraterna tog på förra årets kongress beslut om att påbörja reformen med att ta in tandvården i det nationella högkostnadsskyddet. Det är en fråga som socialdemokraterna från Västra Götaland kämpar hårt för.

Men det är en stor och dyr reform som måste tas i flera steg. Därför vill Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen gå före och visa vägen för den nationella politiken. Det har gjorts förr, bland annat med fri tandvård för unga vuxna.

I en motion till regionfullmäktige föreslår Socialdemokraterna att som ett första steg införa ett avgiftsfritt besök per år hos tandhygienist för alla över 65 år.

”Genom tandvårdens arbete med prevention och sjukdomsbehandling behåller idag nästan alla friska äldre i Sverige sina tänder och en god munhälsa. Med förebyggande insatser kan äldre personers livskvalitet och hälsa förbättras.”, skriver motionärerna Linnea Wall (S), Annica Erlandsson (S) och Hanne Jensen (S).

Motion om att utreda möjligheten att införa avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år

Linnea Wall (S)
Annica Erlandsson (S)
Tomas Angervik (S)
facebook Twitter Email