Det är hög tid att VGR lämnar ”skämsklass” för BUP!

Den barn- och ungdomspsykiatriska vården i Västra Götalandsregionen är så eftersatt att regionen hamnar i "skämsklass" i landet. Det är dags för det M-ledda styret att ta sitt ansvar i denna fråga, skriver Janette Olsson (S), vice ordförande i psykiatriberedningen, tillsammans med de socialdemokratiska gruppledarna i hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Det är hög tid att regionens moderatledda styre tar ansvar för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Under lång tid har det varit så långa köer att barn har i vissa områden i regionen fått vänta åratal på utredning och behandling. Det är inget annat än underkänt.

Faktum är att Västra Götalandsregionen hör till de sämsta i landet. Målet är att alla barn ska få en första bedömning hos BUP inom en månad. Snittet i Sverige ligger på 68%. Det är sorgligt lågt., men i Västra Götaland är det betydligt värre än så; inte ens vartannat barn (48%) får sin första hjälp inom en månad.

Och inte är det bättre för dem som behöver fortsatt utredning. I Västra Götalandsregionen klarar man inte att ge det ens till 1 av 10 utan landar på häpnadsväckande 8%, vilket placerar regionen i ”skämsklass” i landet.

Regionen är sämst i landet när det kommer till antal besök per personal

En starkt bidragande orsak till ovanstående är det faktum att regionen är sämst i landet när det kommer till antal besök per personal, visar den rapport som presenterades på hälso- och sjukvårdsstyrelsens möte den 3 juni.

Detta, och även en hel del annat i rapporten, gör att vi nu måste reagera. Vi socialdemokrater har lagt många motioner och initiativ för tidiga insatser vid psykisk ohälsa, till exempel att låta skolhälsovården ingå i första linjens vård för barn, att erbjuda unga fria besök hos psykolog på ungdomsmottagningar och att satsa på egna mottagningar för unga vuxna med mera. I de flesta fall har svaret från det moderatledda regionstyret varit: ”Motionen anses besvarad”. Det är liktydigt med ”Vi har redan fixat det här”. Det är slentrianmässiga svar som tydligt visar på bristande ansvarstagande.

Vi vet att det är viktigt att snabbt få stöd och behandling vid psykisk ohälsa, tänk då i ett barns liv. Barn växer och utvecklas snabbt. Det gör även deras problem. Det är därför som vårdgarantitiden är på 30 dagar för barn. Ändå hålls den knappt alls.  

Politiken i Västra Götalandsregionen har en psykiatriberedning med ett enda fokus – psykisk hälsa. Beredningen har tagit fram en tydlig regional utvecklingsplan för BUP. Ändå ser vi inga större ljusglimtar. Vi ser heller inga egentliga initiativ från det moderatledda regionstyret för att på riktigt förbättra situationen och på allvar förhindra att kön till BUP växer ännu mer.

Det är hög tid att regionens politiska styre besvarar frågan: När tänker ni vidta några verkliga åtgärder för att fler barn med psykisk ohälsa får hjälp i tid?

Janette Olsson (S) Vice ordförande psykiatriberedningen
Hanne Jensen (S) 2:e vice ordförande Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Annica Erlandsson (S) 2:e vice ordförande Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Tomas Angervik (S) 2:e vice ordförande Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Sebastian Clausson (S) 2:e vice ordförande Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Ann-Christine Andersson (S) 2:e vice ordförande Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

 

facebook Twitter Email