Barnsjukvården behöver långsiktighet – inte plötsliga brandkårsutryckningar

”Vi välkomnar att den moderatledda majoriteten äntligen har förstått att situationen är ohållbar på Drottnings Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Det hade dock varit ännu bättre om man agerat i tid och gett sjukhuset verktyg och resurser för långsiktig planering, så som både vi socialdemokrater och personalen har efterlyst under lång tid. Då hade många barn sluppit att få sina operationer inställda.”

Det säger Helen Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, i en kommentar till beskedet i dag, att den moderatledda majoriteten skjuter till nya medel till verksamheten vid barnsjukhuset.

– Det här är något vi socialdemokrater efterlyst under lång tid. Till skillnad från den moderatledda majoriteten lyfter vi i vår budget för 2019 särskilt situationen för Drottnings Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Vi vill se långsiktiga och hållbara lösningar, inte de plötsliga brandkårsutryckningar som nu är fallet, såväl inom barnsjukvården som på andra håll, säger hon.

Även Håkan Linnarsson (S), Göteborg, regionråd i opposition, är kritisk till den brist på långsiktighet och förutseende som präglat regionens M-styre under mandatperioden:

– Vi har år efter år förslagit att hälso- och sjukvården skall få resurser så att inte löne- och kostnadsutvecklingen äter stora hål i budgeten. Det är grunden för att kunna planera sjukvården långsiktigt. Men majoriteten har konsekvent underbudgeterat sjukvården. Det är därför vi nu ser de stora och växande underskotten hos framförallt sjukhusen. De beror inte på slösaktighet hos sjukvården, som det ibland görs gällande, utan på bristande ledning och styrning från den moderatledda majoriteten, säger han.

Denna bristande förmåga att ta ansvar är anmärkningsvärd, särskilt när det gäller Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, menar Helen Eliasson (S).

– Drottning Silvias är ett nav för barnsjukvården i hela regionen och har även uppdrag för barn i hela Sverige. Då kan man inte hantera vården där på det sätt som skett under fyra år med moderatlett styre, säger hon.

Nästa vecka ska budget för 2019 klubbas i regionfullmäktige. Socialdemokraterna ser med oro på konsekvenserna för sjukvården.

– Vi är i opposition och majoritetens budget är den som kommer att gälla. Och återigen underbudgeteras sjukvården, trots stora tillskott från den socialdemokratiska regeringen. Istället för att ge sjukhusen rimliga villkor delar man ut sparkrav, när de stora underskotten ska hämtas hem. Det är inte hållbart, regionen behöver en ny ledning, säger Helen Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)
Håkan Linnarsson (S)

 

facebook Twitter Email