Årets vårdjulklapp från regionstyret: Sparkrav på en tusenlapp per invånare!

Sparkrav på över en miljard kronor – motsvarande nästan 1 000 kronor per invånare – det är den styrande M-L-C-KD-MP-koalitionens julklapp till regionens fyra stora akutsjukhus, SU i Göteborg, SÄS i Sjuhärad, SkaS i Skaraborg och NU-sjukvården i Fyrbodal och dess personal och patienter. De är ett direkt resultat av fyra års underfinansiering, skriver Helén Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition.

Varje räknar år Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fram ett index för hur mycket kostnaderna beräknas stiga följande år, för inköp, löner, transporter etcetera, för att kommuner och landsting ska kunna budgetera rätt. Inte under något av dessa år har den borgerliga koalitionens budgetar räknats upp med detta index. Inte något! Räknar man ihop dessa fyra års underbudgetering hamnar summan på i runda tal en miljard kronor, alltså helt motsvarande de sparkrav som sjukhusen nu ställts inför. Inte heller nästa år räknas budget upp med index. Det är därför saker som indragna verksamheter, inställda operationer, indragna ambulanser, minskad personal och färre vårdplatser diskuteras.

Det har inte saknats pengar i Västra Götalandsregionen. Faktum är att regionen aldrig tidigare har haft så mycket pengar som de senaste fyra åren. Det beror dels på den skattehöjning som den borgerliga koalitionen gjorde – 35 öre från 2015 – dels på att den S-ledda regeringen skickat nya och uppräknade statsbidrag på över 7 miljarder kronor.

I en intervju nyligen sa Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande, att sjukhusen ska sluta ”lipa” över att de får för lite pengar. Det M-ledda styret, hävdar med bestämdhet att de gett sjukvården ”kraftigt förstärkta resurser”. Det är definitivt en sanning med modifikation. Visst har pengar skjutits till, men för lite, för sent och fel. Deras tillskott är som om någon skulle gå till chefen och be om löneförhöjning för att pengarna inte räcker till att försörja en familj på fem personer, och chefen svarar med att köpa oxfilé för två och kommentaren: ”Den kostade jättemycket, så sluta lipa”.

För, istället för att ge den egna sjukvården rimliga villkor har pengar forsat ut till att köpa en mycket dyrare privat vård på marknaden. Och istället för att satsa på höjda grundlöner och bättre arbetsvillkor för den egna personalen, har hyrpersonal tagits in till ibland tredubbla kostnaden.

Det är inte ett ansvarsfullt sätt att hantera vare sig patienter, personal, eller skattepengar!

Den fråga som invånarna ska ställa till allianspartierna och MP – som fortsätter att styra i regionen – är vad som kan förväntas den kommande mandatperioden? För invånare och personal är smärtgränsen redan nådd, men var går M-L-C-KD-MP-styrets gräns? Hur stora ska underskotten bli och hur långa köer ska till innan ni förstår allvaret?

Helen Eliasson (S)
Håkan Linnarsson (S)
facebook Twitter Email