Använd din ilska för att bekämpa människohandel!

Den energi som ilskan över en enskild torsks agerande genererar måste kanaliseras till ökad medvetenhet och engagemang för att motverka prostitutionens orsaker. Människohandel finns i många varianter och skepnader. Där måste vi skapa ett förbättrat samarbete mellan myndigheter och organisationer. Vi måste öka kunskapen kring prostitution och människohandel, dess orsak och verkan, hos såväl samhället som hos dess enskilda invånare, skriver Louise Åsenfors (S), vice ordförande i Beredningen för mänskliga rättigheter.

För ett år sedan skrev jag en motion om att Västra Götalandsregionen ska arbeta med att motverka prostitution, människohandel och exploatering. Den 5 november gick motionen igenom i regionfullmäktige och ämnet kommer tas upp i kommande regionala plan för mänskliga rättigheter.

Konsekvensen av motionen innebär en viktig markering i det arbete Västra Götalandsregionen har att göra. Från Socialdemokraterna försökte vi därför att få publicitet för frågan. Vi ville göra det allmänt känt att regionen nu ska ta initiativ för kunskapsspridning om människohandel i sina verksamheter, få till fördjupat samarbete med organisationer samt lyfta föreningar som har som mål att hjälpa kvinnor ur det nutida slaveriet. Men intresset var noll, såväl i traditionella medier som de sociala.

Då fanns ingen prioriterad bevakning på frågan, inget drev eller särskilt fokus. Ingen vi kände till ägnade sig ju åt att köpa sexuella tjänster, trots att statistiken säger att 1 av 10 av alla män i Sverige har köpt sex. Så det var ”andra män”, någon annans man/bror/arbetskamrat som sysslade med det. Och kvinnorna var kvinnor vi aldrig såg. De hade en svag, om ens någon, röst som vittnade om deras utsatthet, Organisationer som Talita och anställda på Jämställdhetsmyndigheten försökte få fram berättelser om dessa kvinnor, berättelser som vittnade om ett annat Sverige, ett Sverige de flesta blundade för. Men få lyssnade. Och ännu färre berättade vidare.

Men nu har Sverige fått ett ansikte på en sexköpare, en så kallad torsk. En framgångsrik man, med både pengar och hög social status. Och ser man på, nu hände något. Som genom ett trollslag insåg människor till både höger och vänster att även en framgångsrik man, som dagligen lyfte sin flickvän i sociala medier, besökte prostituerade.

Ilskan har inte låtit vänta på sig. För nu är man arg. Och främst är man arg över att ha låtit sig bli lurad av honom. Medier underblåser samma hat och fördömelse, för de blev lika blåsta som vi andra. Nu har en medvetenhet infunnit sig om att prostitution inte är begränsad till smutsiga kvarter och skumma bakgårdar och att köparna är missanpassade män i det sociala samhällets utkanter. Den finns närmare än de flesta förstått och den finns i alla samhällsskikt.

Den energi som ilskan över en enskild torsks agerande genererar måste kanaliseras till ökad medvetenhet och engagemang för att motverka prostitutionens orsaker. Människohandel finns i många varianter och skepnader. Där måste vi skapa ett förbättrat samarbete mellan myndigheter och organisationer. Vi måste öka kunskapen kring prostitution och människohandel, dess orsak och verkan, hos såväl samhället som hos dess enskilda invånare. Vi måste ge också dessa utsatta kvinnor – och män, för de finns också – ”ett ansikte” och jobba för att hjälpa de utnyttjade och samtidigt motverka att fler hamnar där.

Jag vill inte förminska människors nyvunna insikt om prostitution och människohandel, eller deras bestörtning över att denne kände tv-personlighet tog på sig offerkofta och i tv och erkände sitt sexköp. Det är vidrigt, därför att människohandel och prostitution är vidrigt!

Han får ett straff för att han är skyldig, men hans omgivning straffas trots sin oskuld.

Runt honom finns många som inte borde tvingas genomleva den sorg och chock de upplever nu:  Hans barn, hans sambo, hans anhöriga, vänner, anställda och affärskollegor! Jag lider med dem, och allra mest med hans familj.

Men mitt i all sorg, ilska och uppgivenhet har vi nu ändå fått ett ansikte på en sexköpare. Nu ser vi alla att torsken är långt ifrån en slusk i samhällets periferi. Nu inser vi att det likaväl kan vara vår granne, en kollega eller vän eller rentav en familjemedlem. Nu kan vi också på allvar starta den gemensamma kampen mot människohandel och prostitution. För nu är det nog!

Louise Åsenfors (S)Motion: Ett tydligare och utvecklat regionarbete för att motverka människohandel

facebook Twitter Email