Åmålsbornas vård säkras tack vare Socialdemokraterna

När beslut fattats om att stänga Åmåls enda vårdcentral, privata Balderkliniken, ska regionen stå redo med en lösning för att omgående trygga Åmålsbornas rätt till primärvård. Det beslutade regionstyrelsen (RS) i dag, efter krav från Socialdemokraterna. "Den här frågan präglas av en passivitet från det borgerliga styret som inte är acceptabel", säger Helén Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för S i Västra Götalandsregionen.

Dagens RS-beslut innebär att regiondirektör Ann-Sofi Lodin ges i uppdrag att vidta de åtgärder som behövs, och tillskjuta de resurser som behövs, för att säkerställa att Åmålsborna har tillgång till en vårdcentral från och med den 1 april, om beslut fattas att stänga Balderkliniken. Uppdraget ges efter initiativ från Socialdemokraterna.

– Vi som region har skyldighet och ansvar för att säkra god vård för invånarna. Det uppdraget är överordnat den borgerliga viljan till marknadslösningar. Nu ser vi socialdemokrater till så att den borgerliga regionledningen tar det ansvaret, säger Helén Eliasson (S).

Hon är starkt kritisk till den passivitet som präglar M-L-C-KD-MP-styret i denna fråga:

– Regionen har ett sista hands-ansvar för människors rätt till god vård. Då går det inte att blunda för den situation som råder i Åmål, där vården har bedömts som direkt farlig för patienterna, trots tillskott av extra resurser.

– Den här situationen visar på riskerna med vårdvalssystemet och den fria etableringsrätten för invånare utanför de större städerna, säger Helén Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)

Fotnot: Beslut om framtiden för Balderkliniken fattas av Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, troligen i mars månad.

facebook Twitter Email