Vilken vård du får ska inte vara beroende av vem du är eller var du bor. Det gäller även beroendevården. I morgon lägger socialdemokraterna i psykiatriberedningen därför ett yrkande, med krav på att åtgärder vidtas för att beroendevården blir jämlik, tillgänglig och att riktlinjerna i vården följs i hela regionen.

Det finns bra beroendevård i Västra Götalandsregionen. Insatser som ökad tillgänglighet till naloxon och sprutbyten – båda tillkomna efter socialdemokratiska initiativ – är exempel på det.

Antalet patienter i LARO-vården (Läkemedelsassisterade vård vid opioidbehandling) har ökat under de senaste två åren och 2020 var 864 unika individer inskrivna. Det är en viktig vård; studier visar att opioider är inblandade i 95 procent av alla narkotikarelaterade dödsfall.

Men trots flera skadereducerande insatser ligger narkotikadödligheten högt i Västra Götaland, jämfört med andra regioner i Sverige, och orsaken till det är att tillgången till vård är ojämlik i regionen.

Det är inte okej! Vilken vård du får ska inte vara beroende av vem du är eller var du bor. Det gäller även beroendevården.

I morgon lägger socialdemokraterna i psykiatriberedningen därför ett yrkande, med krav på att åtgärder vidtas för att beroendevården blir jämlik, tillgänglig och att riktlinjerna i vården följs i hela regionen. Låt oss hoppas att även andra partiers företrädare tänker som vi, och förstår att alla tjänar på en jämlik vård – även för dem som har en beroendeproblematik.

Janette Olsson (S)
Oppositionsregionråd och vice ordförande i psykiatriberedningen

Yrkande – regionens beroendevård och Laro

facebook Twitter Email