Historisk satsning på vård och omsorg i S-budgeten

 

Det gör skillnad vem som styr! Det blev tydligt inte minst i dag då den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterade historiskt stora satsningar på välfärden.
– Det är välkomna satsningar som vi socialdemokrater vill använda till att öka tillgängligheten och jämlikheten i vården, korta vårdköerna och förbättra arbetsvillkoren för vårdpersonalen, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för S i Västra Götalandsregionen.

Dagens besked från statsminister Stefan Löfven är att regeringen och samarbetspartierna kommit överens om rekordstora satsningar för att trygga välfärden. Utöver tidigare aviserade satsningar till vård och omsorg i kommuner och regioner läggs nu ytterligare 18 miljarder kronor. För Västra Götalandsregionen betyder det ett tillskott för nästa år på nästan 1,2 miljarder kronor, utöver de pengar som regeringen redan satsat för att ersätta regionens kostnader som är direkt kopplade till covid-bekämpningen.

Det här är en tydlig S-profil i höstens nationella budget. För oss socialdemokrater är satsningar på välfärden alltid nummer ett.

– Det här är en tydlig S-profil i höstens nationella budget. För oss socialdemokrater är satsningar på välfärden alltid nummer ett. Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har skjutit till stora resurser för att skydda liv, jobb och välfärd. Nu fortsätter satsningarna för att också klara den fortsatta vården, stärka personalen och starta om samhället på ett bra och jämlikt sätt, säger Helén Eliasson (S).

Satsningen ger ekonomiska resurser för att stärka vården i Västra Götaland, och vända den nedåtgående trend som fanns redan innan pandemin.

– Köerna var långa till vården i Västra Götaland redan innan covid. Nu har vi också uppskjuten vård som ska klaras av. Dessutom ligger vårdpersonalens löner under riksgenomsnittet och det är en situation som inte anstår landets näst största region, säger Helén Eliasson (S).

Att kunna behålla och rekrytera personal är en avgörande faktor för att klara vården, såväl i nu- som framtid.

– Dagens aviserade satsningar från den socialdemokratiskt ledda regeringen ger oss i Västra Götalandsregionen stora möjligheter. Vi är ett oppositionsparti i regionen, men vi tänker arbeta för att pengarna satsas där de gör störst nytta för flest: i den egna vården, på den egna personalen och för ökad jämlikhet, säger Helén Eliasson (S).

Här är den i dag meddelade satsningen i korthet:

  • Höjda generella statsbidrag. Kommuner och regioner föreslås få ytterligare tillskott på 10 miljarder kronor i generella statsbidrag 2021, utöver den permanenta höjningen på 12,5 miljarder kronor fr.o.m. 2021 som aviserades i vårändringsbudgeten. Det föreslås även 5 miljarder till 2022.
    Av dessa får Västra Götalandsregionen ett tillskott på drygt 501 miljoner kronor

  • Satsning på äldreomsorg och äldreomsorgslyft. Kommuner får ett permanent tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen, samtidigt som Äldreomsorgslyftet tillförs ytterligare 1,7 miljarder. Det är den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen.
    För kommunerna i Västra Götaland innebär det ett totalt tillskott på drygt 1 miljard kronor, utöver de satsningar som meddelades i våras.

  • Hantering av uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård. Under våren behövde hälso- och sjukvården ställa om för att ge vård till patienter som var svårt sjuka i covid-19 och många planerade besök och operationer behövde skjutas upp. För att vården ska klara att hantera det uppdämda vårdbehovet och vid behov fortsatt covid-19-relaterad vård, föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att 4 miljarder kronor tillförs regionerna 2021 respektive 2022.
    För Västra Götalandsregionen innebär satsningen nästan 669 miljoner kronor.
facebook Twitter Email