”Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har i dag tagit initiativ till att det centralt tas fram förslag till hur personal som sliter hårt med Covid-19-patienter på sjukhusen kan ges särskild ersättning. Vi vill se att våra fantastiska medarbetare kompenseras för sitt oerhörda slit och engagemang som kräver uthållighet”, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Den kris som Västra Götalandsregionen, i likhet med hela landet och världen i stort, står mitt i saknar motstycke, åtminstone i modern tid. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har agerat förtjänstfullt och hittills lagt historiska satsningar på över 170 miljarder kronor för att stärka vården och motverka de ekonomiska effekterna.

Men den anställda personalen på regionernas sjukhus är inte regeringens ansvar – det är regionernas. Och den personal som jobbar med Covid-19-patienter prövas just nu hårt, såväl fysiskt som emotionellt och socialt.

– Västra Götalandsregionen har, i likhet med alla andra regioner ansvar som arbetsgivare. Och det är ett ansvar regionen måste leva upp till. I dessa tider när personalen både tar och avkrävs extraordinära insatser behövs det också extraordinära åtgärder i form av ersättningar, säger Helén Eliasson (S).

Det går knappt att uttrycka med ord vilket fantastiskt arbete, engagemang och slit som våra anställda gör

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen anser att det är nödvändigt att regionen får ett ersättningsprogram och har därför initierat ett uppdrag till regiondirektören att snabbt, och i dialog med facken, ta fram förslag på hur man kan kompensera medarbetarna.

– Läget är lika ansträngt på alla våra sjukhus. Facken larmar inte om de tuffa villkoren i onödan – de gör det för att de måste. Nu är det oerhört viktigt att skapa uthållighet och att personalen känner uppskattning och ser att arbetsgivaren hör och lyssnar på dem. Det är nödvändigt både i rådande läge och för framtiden.

– Jag vill rikta ett stort tack till all personal som arbetar med Covid-19 patienter i hela regionen. Det går knappt att uttrycka med ord vilket fantastiskt arbete, engagemang och slit som våra anställda gör, säger Helén Eliasson (S).

Helén Eliasson (S)
facebook Twitter Email