Personalpolitik – F.A.Q.

F.A.Q. - fem snabba svar om vår personalpolitik!

Hur ska vi lösa bristen på personal i sjukvården i regionen?

Ge sjukhusen ekonomiska förutsättningar att ha konkurrenskraftiga löner, bra arbetsmiljö och möjlighet till återhämtning. Det är en budgetfråga där pengar måste fördelas rätt. 

Vad är anledningen till att befintlig personal slutar?

Det har flera orsaker, men ett mönster som finns är att arbetsmiljön behöver förbättras, fler vill jobba färre helger och få livspusslet att fungera med jobbet, samt att lönerna behöver öka generellt. Genom facklig-politisk samverkan får vi också höra att spetskompetens behöver värderas högre.

Vad vill vi göra för att behålla kompetent personal och skapa förutsättningar för att rekrytera ny?

För att kunna rekrytera och behålla personal vill vi att regionen ska utveckla moderna anställningsformer där möjlighet till kombinationstjänster erbjuds. Det ska vara enkelt att kunna rotera mellan exempelvis förlossning och mottagning eller anestesi och ambulans. Vi vill också satsa på utglesning av helger, återhämtning och hälsosamma scheman, att personalen får ta ut sin lagstadgade semester och att nyanställda ges möjlighet till bra introduktion genom att viss befintlig personal jobbar enligt specifika handledaranställningar på heltid eller i kombination med arbete/pension.

Varför har inte dessa åtgärder tagits tidigare?

Moderaterna har styrt regionen tillsammans med C, L, KD och MP i nästan 8 år och ansvarar för att situationen blivit såhär då vi har självstyre i varje region i Sverige. När de offentliga sjukhusen inte fått de pengar som behövs – har det lett till sparkrav som leder till att personalen fått löner under rikssnittet, vårdplatserna har minskat och arbetsmiljön blivit sämre. Vi vill ge de offentliga sjukhusen rätt finansiering för att skapa möjligheter att bedriva ordentlig verksamhet.

Vad är Socialdemokraternas viktigaste löfte till personalen om vi vinner valet?

Att vi genom facklig-politisk samverkan kommer sätta personalens intressen först. Kompetent personal är grunden för att välfärden ska fungera. Tillsammans kavlar vi upp ärmarna och gör jobbet. Regionen kan bättre! 

 

Vill du läsa mer om vår personalpolitik? Klicka här!

facebook Twitter Email