Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen söker politisk sekreterare

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största offentliga organisationer. Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regionutveckling och infrastruktur för 1,7 miljoner invånare. Nu söker Socialdemokraterna en politisk sekreterare som vikariat för perioden september 2020 till april 2021.

Kansliet består av 5 tjänster och nu söker vi dig som ska ersätta en av oss som ska vara föräldraledig. Du får vara med och vara en viktig resurs i arbetet med att utveckla den socialdemokratiska politiken i regionen. Du kommer framför allt att arbeta inom området regionutveckling där även kulturpolitik ingår. Du är självständig,…

Läs mer

Använd din ilska för att bekämpa människohandel!

Den energi som ilskan över en enskild torsks agerande genererar måste kanaliseras till ökad medvetenhet och engagemang för att motverka prostitutionens orsaker. Människohandel finns i många varianter och skepnader. Där måste vi skapa ett förbättrat samarbete mellan myndigheter och organisationer. Vi måste öka kunskapen kring prostitution och människohandel, dess orsak och verkan, hos såväl samhället som hos dess enskilda invånare, skriver Louise Åsenfors (S), vice ordförande i Beredningen för mänskliga rättigheter.

För ett år sedan skrev jag en motion om att Västra Götalandsregionen ska arbeta med att motverka prostitution, människohandel och exploatering. Den 5 november gick motionen igenom i regionfullmäktige och ämnet kommer tas upp i kommande regionala plan för mänskliga rättigheter. Konsekvensen av motionen innebär en viktig markering i det arbete Västra Götalandsregionen har att…

Läs mer
”Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har i dag tagit initiativ till att det centralt tas fram förslag till hur personal som sliter hårt med Covid-19-patienter på sjukhusen kan ges särskild ersättning. Vi vill se att våra fantastiska medarbetare kompenseras för sitt oerhörda slit och engagemang som kräver uthållighet”, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.
Läs mer

S avvaktar med regionbudget för 2021

”I den svåra tid som råder med anledning av pandemin måste politiken bidra med att underlätta för såväl verksamheter som invånare, såväl nu som för framtiden. Vad de ekonomiska konsekvenserna av corona-krisen blir är i dagsläget omöjligt att avgöra. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen avstår därför från att lägga något eget budgetförslag för 2021 nu. Istället avser vi att återkomma till hösten med de åtgärder vi vill se för såväl personal, vården som kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen i stort.”, säger Helén Eliasson (S) oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.
Läs mer

Vi måste förbereda oss för offren i pandemins skugga

Sjukvården måste också förbereda sig för att förhindra de dödsfall och den sjukdom till följd av psykisk ohälsa som kommer i skuggan av coronakrisen, anser oppositionsregionrådet Janette Olsson (S), som tagit initiativ i Västra Götalandsregionens psykiatriberedning kring en kartläggning av de resurser som finns och vilka förstärkningar som behövs.

Vi genomlever just nu en mycket svår och annorlunda tid. Den pandemi som coronaviruset orsakat liknar inget vi har sett i modern tid. Massor smittas, många blir sjuka och tyvärr avlider också ett stort antal människor. Det är en svår kris, men det är inte den första. De tidigare kriser vi gått igenom kan trots…

Läs mer

Välkommen reform för en trygg, säker och jämlik vård

”En trygg, säker och jämlik vård är en högprioriterad fråga för oss socialdemokrater. Därför känns det extra bra för mig, som socialdemokratisk regionpolitiker, att den S-ledda regeringen i dag, tillsammans med samarbetspartierna, går fram med en primärvårdsreform som bland annat påbörjar infriandet av vårt vallöfte om en fast läkarkontakt i primärvården.”, säger Håkan Linnarson (S), 2:e vice ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

Socialdemokraternas vill stärka patientens rätt till en fast läkarkontakt, som finns i primärvården men har ett övergripande medicinskt ansvar för hela patientens vård. Det var en fråga partiet gick till val på. – En sådan reform spelar roll för alla – men är extra viktigt för dem som har många olika vårdkontakter, vilket inte minst…

Läs mer
facebook Twitter Email