Regionens M-styre fortsätter sätta vården i brygga!

”När sjukhusen efter drygt fyra år av ekonomisk underfinansiering hukar under sparkraven, personalen slår larm om orimliga arbetsvillkor och köerna till sjukvården i regionen är bland de längsta i landet, hade det varit välkommet att det moderatledda styret i Västra Götalandsregionen hade gjort en kursändring inför kommande år. Men istället fortsätter man i samma dikeskörningsspår. Det vittnar om en häpnadsväckande oförmåga att inse och ta sitt ansvar för Sveriges största sjukvårdsregion.”

Det säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR), med anledning av den budget som det moderatledda regionstyet presenterade i dag.

Läs mer

”(S)eger för jämlik hälsa”

Efter flera initiativ från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen beslutade regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse (HSS) i dag att starta ett pilotprojekt för PSA-prov för män mellan 50 och 74, för att minska antalet dödsfall i prostatacancer. "Det här är ett viktigt steg för att såväl bekämpa cancer som att öka jämlikheten i vården", kommenterar Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i HSS.
Läs mer

Låt en haverikommission utreda vad som hände i Åmål!

Att 12 000 patienter plötsligt ställs utan tillgång till primärvård kan inte få passera utan att ansvar utkrävs. Västra Götalandsregionen måste tillsätta en haverikommission som får utreda varför beslut inte följts, vad som felats och varför inte åtgärder sattes in redan långt tidigare, anser Socialdemokraterna, som i dag ställer kravet vid regionstyrelsens möte.
Läs mer

S drev igenom avskrivna underskott för sjukhusen

En strimma hopp för sjukhusen och en rimligare möjlighet att komma i balans – det är resultatet efter dagens beslut i regionfullmäktige. Detta sedan Socialdemokraternas yrkande om att skriva av gamla underskott fick majoritet. "Det här är en ytterst allvarlig situation. Det är glädjande att det finns en majoritet i regionfullmäktige som anser att det borgerliga styret måste ta sitt ansvar", säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Drygt 1,2 miljarder kronor – det är det samlade underskottet för sjukhusen i Västra Götalandsregionen, enligt beräkningar som sjukhusen själva gjort. Trots att sjukhusen aviserat omfattande sparpaket, som kommer att leda till växande köer och svårare för sjuka att få vård, räcker dessa bara för att täcka lite drygt hälften av underskotten. Den nedåtgående spiral…

Läs mer

Lyckad (S)atsning på förlossningsvården

Fler anställda, ökad kompetens, förbättrad och säkrare vård och bred satsning på förebyggande insatser som kommer att betala sig i framtiden – det är några av de resultat som noteras i Västra Götalandsregionen tack vare den S-ledda regeringens satsning på förlossningsvården.
Läs mer

Vårdyrken kräver kompetens – även i Västra Götaland

Det är rimligt att begära såväl personalutskottet som Västra Götalandsregionen i sin helhet ställer sig bakom och följer de överenskommelser som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör, inte minst de som gäller personalpolitik, utbildnings- och kompetenskrav. Det anser Socialdemokraterna i regionens personalutskott, som i dag la ett yrkande om att Västra Götalandsregionen ska följa den avsiktsförklaring som SKL gjort med Kommunal vad gäller vårdutbildning.
Läs mer
facebook Twitter Email