För oss socialdemokrater är det fullkomligt oacceptabelt att det går att köpa sig förbi i vårdkön. Vård ska alltid ges utifrån behov, inte storlek på plånbok, skriver Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S),

Vård ska ges utifrån behov och på lika villkor – det är centrala utgångspunkter i den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Det är den som har största behovet ska få vård först och tillgången ska inte påverkas av till exempel kön, ålder, utbildning eller arbetsförmåga. I den offentliga vården följs principen. Men hos privata vårdbolag ser…

Läs mer

Sjukast – inte rikast – ska ha vård först!

”Vi välkomnar den S-ledda regeringens utredning kring begränsningar av de privata sjukvårdsförsäkringarna. Vård ska ges utifrån behov – inte utifrån hur mycket pengar man har. Den principen måste gälla i hela samhället och för alla”, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Socialminister Lena Hallengren (S) meddelade i dag att regeringen tillsätter en utredning för att säkra att den skattefinansierade sjukvården alltid ska ges efter behov, inte efter betalningsförmåga. En särskild utredare – Karin Lewin, chefsjurist på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket – får i uppdrag att lämna förslag som begränsar privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och…

Läs mer

Välkommen satsning för kortare vårdköer

Oavsett var i landet man bor ska man kunna får vård i tid. Svensk sjukvård är kvalitetsmässigt i världsklass, men väntetiderna till besök och behandling är för långa. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen välkomnar därför dagens besked från socialminister Lena Hallengren (S) om tillsättandet av en delegation för ökad tillgänglighet i den svenska hälso- och sjukvården.
Läs mer

Ojämställd vård leder till större ohälsa för kvinnor

Det finns en osaklig och icke medicinskt grundad skillnad mellan kvinnor och män vad gäller tillgång till vård. En sådan särbehandling på grund av kön är oacceptabel, skriver oppositionsregionrådet Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S).
Läs mer

Beroendevården måste bli mer jämlik

Göteborg har den högsta narkotikarelaterade dödligheten i landet av storstäderna och det är dessutom den främsta dödsorsaken i åldrarna 15-39 år. Det behövs krafttag såväl nationellt som regionalt för att förändra, skriver Janette Olsson (S), oppositionsråd och vice ordförande för psykiatriberedningen i Västra Götalandsregionen.
Läs mer

Ökad testning gör inte VGR ”sjukare”

Tack vare stöd från den S-ledda regeringen och ett fantastiskt arbete av personalen ligger Västra Götalandsregionen i framkant när det gäller testning av covid-19. "Tyvärr har dock denna goda insats på sina håll lett till en 'tolkning' av verkligheten, såväl i medier som hos allmänhet, att Västra Götaland har långt fler smittade och mer utbredd smitta än andra regioner. Så är det självklart inte.", skriver Helén Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S).
Läs mer
facebook Twitter Email