Vi slutar aldrig kämpa för mänskliga rättigheter!

Mänskliga rättigheter gäller för alla människor och handlar om att alla människor i hela världen är födda fria och lika. Det finns olika sorters rättigheter. Alla rättigheter är lika viktiga men vissa går aldrig att bortse ifrån, skriver Louise Åsenfors (S), vice ordförande i Beredningen för mänskliga rättigheter.

För 71 år sedan samlade världen ihop sig efter kriget som rasat på jorden. Ett krig som satte nationer och människor emot varandra var slut och för att vi aldrig skulle uppleva detta igen började många länder samarbeta i Förenta nationerna (FN) De skapade FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna där de tillsammans…

Läs mer

Patientbehov ska styra vården – inte marknadens önskemål

– Dagens besked angående Lundby sjukhus är ett tydligt bevis för att marknaden styr sjukvården i Västra Götalandsregionen i så hög grad att de offentliga verksamheterna anpassar sig efter vårdbolagens önskemål, inte tvärtom, vilket vore det rimliga.

Det säger Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, sedan beskedet i dag kommit att upphandlingen av Lundby sjukhus slutat med en sökande, multinationellt ägda Capio, som också är det företag som dikterat villkoren för upphandlingen. Ansvaret vilar tungt på det moderatledda styret. Det är uppenbart viktigare för dem att fortsätta…

Läs mer

Regionens förlossningsvård behöver förbättringar

Graviditet är för de allra flesta en glädjens tid. Men för några grumlas glädjen av svåra komplikationer. En sådan är hyperemesis. Det är ett sjukdomstillstånd som vårdpersonal även utanför barnmorskemottagningar och förlossningskliniker behöver kunskap om, skriver Malin Sjunneborn (S) i sin motion till regionfullmäktige, där hon också efterlyser eftertanke vid byggnation med tanke på denna grupp patienter.

En graviditet påverkar kvinnans kropp. Inte bara till det yttre, utan i allra högsta grad också invärtes.  Hur man som kvinna upplever sin graviditet är individuellt. Några få märker knappt av det växande barnet, de flesta har periodvis har såväl fysiska som psykiska besvär. Men för en grupp kvinnor blir graviditeten en nio månader lång…

Läs mer

Nationella minoriteters rättigheter måste stärkas

Det är hög tid att Västra Götalandsregionen fullt ut följer lagen om de nationella minoriteternas rättigheter, anser Socialdemokraterna, som i en motion till regionfullmäktige vill se att regionen stärker informationen på den fem minoritetsspråken: jiddisch, samiska, finska, romska och meänkieli.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 1 januari 2010. Den 1 januari 2019 stärktes dessutom lagen. Även FN-resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling har på flera punkter direkt koppling till de nationella minoriteternas rättigheter, bland annat målen om god hälsa och välbefinnande, god utbildning samt minskad ojämlikhet. Detsamma gäller Europakonventionen, som…

Läs mer

Inrätta närvårdsplatser för äldre och multisjuka

Många äldre multisjuka står i dag under kontinuerlig vård hos både kommunerna och regionerna. För dessa patienters skull behövs ett ökat samarbete mellan Västra Götalandsregionen och patientens hemkommun. Socialdemokraterna vill därför se inrättande av närvårdsplatser, som sköts och drivs av regionen och kommunen i samverkan, och har därför motionerat om att starta ett pilotprojekt.

– Vi behöver samarbeta för att människor ska få rätt vård och omsorg på rätt nivå och i tid. Det gör också att vi kan använda resurserna på ett effektivt sätt, förklarar Håkan Linnarsson (S), som skrivit motionen tillsammans med Janette Olsson (S).

Läs mer

Sämre kvalitet är inte lösning på kompetensbristen i vården

”Att arbeta i den patientnära miljön är ett kvalificerat arbete och kräver rätt förutsättningar, kunskap och erfarenhet för att kunna leverera en god och patientsäker vård. Det rimmar illa med det faktum att regionen i dag använder sig av vårdbiträden som utbildat sig i 10 dagar”, skriver Malin Sjunneborn (S), i sin motion som lämnades till regionfullmäktige i dag, med krav på att Västra Götalandsregionen följer Skolverkets 40-veckors utbildningsplan för vårdbiträden.

2017 antog Sveriges kommuner och landsting, SKL, och fackförbundet Kommunal en avsiktsförklaring kring utbildning av vårdbiträden och undersköterska. Avsiktsförklaringen slåt fast att parterna är ”… överens om att förespråka en modell för yrkesutveckling som tydligt definierar de olika nivåerna vårdbiträde, undersköterska och undersköterska med specialistutbildning.” Man skriver vidare att ”Viktiga beståndsdelar i detta är bland…

Läs mer
facebook Twitter Email