S drev igenom en haverikommission kring Åmål

Det blir en haverikommission och extern granskning av alla turer kring Balderkliniken i Åmål. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregion fick en majoritet att stödja sitt förslag i regionstyrelsen i dag. "Det är viktigt för framtiden. Det som hände i Åmål får aldrig upprepas någon gång eller någonstans", säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.
Läs mer

Vårdens pengar ska gå till vård!

Socialdemokraternas förslag till budget för 2020 i Västra Götalandsregionen har tre enkla budskap: Vårdens pengar ska gå till vård, sjukvården ska ges tillräckliga resurser och vårdpersonalen få bättre villkor. Därför satsar vi närmare 1,1 miljarder mera på sjukvården och dess personal, jämfört med det moderatledda regionstyret.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar i dag sitt budgetförslag för 2020 och plan för åren 2021–2022. Sjukvården är – och skall vara – prioriterad. Behoven av att satsa extra på sjukvården har ökat efter drygt fyra år av moderatlett styre, som har lett till längre vårdköer, stressad personal och personalflykt, gigantiska ekonomiskt underskott i sjukhusvården…

Läs mer

Regionens M-styre fortsätter sätta vården i brygga!

”När sjukhusen efter drygt fyra år av ekonomisk underfinansiering hukar under sparkraven, personalen slår larm om orimliga arbetsvillkor och köerna till sjukvården i regionen är bland de längsta i landet, hade det varit välkommet att det moderatledda styret i Västra Götalandsregionen hade gjort en kursändring inför kommande år. Men istället fortsätter man i samma dikeskörningsspår. Det vittnar om en häpnadsväckande oförmåga att inse och ta sitt ansvar för Sveriges största sjukvårdsregion.”

Det säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR), med anledning av den budget som det moderatledda regionstyet presenterade i dag.

Läs mer

”(S)eger för jämlik hälsa”

Efter flera initiativ från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen beslutade regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse (HSS) i dag att starta ett pilotprojekt för PSA-prov för män mellan 50 och 74, för att minska antalet dödsfall i prostatacancer. "Det här är ett viktigt steg för att såväl bekämpa cancer som att öka jämlikheten i vården", kommenterar Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i HSS.
Läs mer

Låt en haverikommission utreda vad som hände i Åmål!

Att 12 000 patienter plötsligt ställs utan tillgång till primärvård kan inte få passera utan att ansvar utkrävs. Västra Götalandsregionen måste tillsätta en haverikommission som får utreda varför beslut inte följts, vad som felats och varför inte åtgärder sattes in redan långt tidigare, anser Socialdemokraterna, som i dag ställer kravet vid regionstyrelsens möte.
Läs mer

S drev igenom avskrivna underskott för sjukhusen

En strimma hopp för sjukhusen och en rimligare möjlighet att komma i balans – det är resultatet efter dagens beslut i regionfullmäktige. Detta sedan Socialdemokraternas yrkande om att skriva av gamla underskott fick majoritet. "Det här är en ytterst allvarlig situation. Det är glädjande att det finns en majoritet i regionfullmäktige som anser att det borgerliga styret måste ta sitt ansvar", säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Drygt 1,2 miljarder kronor – det är det samlade underskottet för sjukhusen i Västra Götalandsregionen, enligt beräkningar som sjukhusen själva gjort. Trots att sjukhusen aviserat omfattande sparpaket, som kommer att leda till växande köer och svårare för sjuka att få vård, räcker dessa bara för att täcka lite drygt hälften av underskotten. Den nedåtgående spiral…

Läs mer
facebook Twitter Email