”Vi ställer inte upp på stora neddragningar i sjukvården!”

De planlösa besparingar och kraftiga underfinansiering som det moderatledda regionstyret erbjuder sjukvården hanterar inte de stora problemen med långa köer, överbeläggningar och dålig tillgänglighet. Istället skapas ytterligare ojämlikheter för invånarna i regionen. Det gör det svårt för Socialdemokraterna att acceptera de föreslagna vårdöverenskommelserna för sjukhusen i dess nuvarande form.
Läs mer

HPV-vaccination välkommen satsning för jämlik hälsa

”Vi välkomnar beskedet från den socialdemokratiskt ledda regeringen om en satsning på ett nationellt program för HPV-vaccination även för pojkar. Det är ett viktigt steg i kampen mot cancer och också en insats helt i linje med socialdemokratins mål om en jämlik och rättvis vård”.

Det säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, sedan socialminister Lena Hallengren (S) och regeringen i dag aviserat att man avser att utöka det allmänna vaccinationsprogrammet för barn med HPV-vaccination för pojkar. Genom införandet beräknas ytterligare cirka 130 HPV-relaterade cancerfall kunna förebyggas årligen. Vaccinationerna bedöms kunna börja ske hösten 2020. HPV står…

Läs mer

S säger nej till planlös nedläggning av vård

”Så länge det saknas en övergripande plan för regionens sjukhus, vilket vårdutbud som ska finnas och var, är det omöjligt att avgöra om förändringar av utbudspunkter är bra eller dåliga för vare sig patienter eller Västra Götalandsregionen i stort.”

Så förklarar Helén Eliasson (S), gruppledare för S i Västra Götalandsregionen, varför Socialdemokraterna vid dagens regionstyrelsemöte yrkade på avslag på det moderatledda styrets förslag om att flytta hudmottagningen vid Skene lasarett till SÄS i Borås – ett yrkande som en majoritet i regionstyrelsen ställde sig bakom. Socialdemokrater har sedan flera år efterfrågat en plan för…

Läs mer

Ungdomsrabatt i kollektivtrafiken är ekonomiskt smart

”Att vi socialdemokrater driver vår politik och vill få dem förverkligade kan inte vara en överraskning för det moderatledda styret. Vi har i flera år drivit frågan om att återinföra den 25-procentiga rabatten för unga mellan 20 och 25 år. Det var också ett av våra vallöften. Och att hålla sina vallöften är inte ”populism”, som M-styret påstår – det är en ekonomisk smart rabatt”.

Det säger Alex Bergström (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen. Frågan om ungdomsrabatt i kollektivtrafiken kommer upp på regionstyrelsens bord den 10:e september.

Läs mer

Ett steg närmare avgiftsfri vård för pensionärer

Snart kan Västra Götalands alla ålderspensionärer ha rätt till avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentralen. Detta sedan Socialdemokraternas motion röstats igenom vid dagens möte med regionens Hälso- och sjukvårdsstyrelse (HSS). "Vi vill gå före och visa vägen för en utökad nationell reform. Det här är ett viktigt steg för att förstärka omsorgen om våra äldre, säger Håkan Linnarsson (S), 2:e vice ordförande i HSS."

Tack vare den socialdemokratiskt ledda regeringen har alla invånare över 85 år avgiftsfria besök på vårdcentralerna sedan den 1 januari 2017. Det är en bra och viktig reform, inte minst för de många multisjuka. När fler söker vård på vårdcentralen istället för sjukhuset kan de olika vårdbehoven koordineras på ett bättre sätt än inom sjukhusets…

Läs mer

Marknaden ska inte diktera villkoren för sjukvården!

"Vi socialdemokrater står fast vid att samma avtalsvillkor ska gälla alla vårdgivare som upphandlas. Om marknaden inte är intresserad av att följa gällande spelregler är det inte spelreglerna som ska ändras. ", skriver Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, och Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.

Lundby sjukhus är ett mycket välfungerande sjukhus. Patienterna är nöjda och vården är som ges är högkvalitativ. Det råder ingen tvekan om att det fyller en viktig funktion och att människorna på Hisingen behöver sitt sjukhus. Men det är inte rimligt att patienterna tas som gisslan för att ge särskilda fördelar åt ett enskilt, multinationellt,…

Läs mer
facebook Twitter Email