Aktuellt

S kallar till krismöte
om läget i sjukvården

Via ett pressmeddelande från den grönblå ledningen i regionen nås vi idag av informationen att man vill ändra i den prioriteringsordning för vaccination som fastställts av Folkhälsomyndigheten. ”Detta visar på en oerhörd brist på ledarskap”, säger Helén Eliasson, gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

”Läget är så allvarligt inom sjukvården att man behöver revidera prioriteringen för vaccin och att medarbetare bör prioriteras”, har Gustaf Josefsson (M), ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, uttryckt. Regionstyrelsens ordförande, Johnny Magnusson (M), säger: ”Vi har så ansträngt läge och kan inte sköta våra uppgifter i den här personalgruppen. Vi riskerar just nu annars en…

Läs mer

Vi ser fram emot
ett Gott Nytt År!

Läs mer

Vården behöver höjda löner
– inte tillfälliga ersättningar

"Det är inte rimligt att det ska krävas en pandemi eller att de vårdanställda i Västra Götalandsregionen ska behöva jobba fler helger, kvällar och nätter för att höja sin lön. Det vårdpersonalen i regionen behöver är höjda, anständiga och konkurrenskraftiga grundlöner", skriver Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande i personalutskottet, och Malin Sjunneborn, ordförande för Kommunal Västs S-förening.
Läs mer

Julbonus till alla
anställda i VGR

En enig regionstyrelse beslutade under tisdagen att alla anställda i Västra Götalandsregionen får en julbonus på 1 500 kronor.
Läs mer

Regeringens krisstödspengar
måste ut till vårdpersonalen

Det är fullkomligt oacceptabelt att de 58,5 miljoner kronor som den socialdemokratiskt ledda regeringen skickat till regionen för krisstöd till vårdpersonal inte omgående kommer personalen till del, anser Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, som vid dagens möte med personalutskottet yrkade på att att ha dialog med de fackliga organisationerna hur pengarna på bästa sätt ska komma medarbetarna till del. Men M-styret valde att bordlägga frågan.

Den S-ledda regeringen har, tillsammans med stödpartierna, gett historiska stöd till regionerna och kommunerna med anledning av den pågående pandemin. Och stöden fortsätter att komma; under 2021 beräknas Västra Götalandsregionen få 5 miljarder i extra statsbidrag, för att klara hälso- och sjukvården i pandemins spår.

Läs mer

S vill stoppa ”gräddfiler”
i skattefinansierad vård

Det är fullkomligt oacceptabelt att inte Västra Götalandsregionen på alla sätt ser till att det alltid är den som är i störst behov av vård som också får vård först i den skattefinansierade sjukvården, anser Socialdemokraterna. Därför motionerar nu oppositionsråden Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) om att regionens avtal om köpt privat också ska medge full insyn vad gäller medicinska bedömningar och prioriteringar.
Läs mer
facebook Twitter Email