Aktuellt

Det som hände i Åmål får aldrig hända igen

"Vi socialdemokrater varnande för konsekvenserna redan när det moderatledda styret stängde Närhälsan i Åmål 2016. Men de viftades bort. ”Marknaden” skulle lösa detta, var svaret. I dag har vi facit. Och betyg underkänt för det moderatledda styret, på alla punkter. ", skriver oppositionsregionråden Håkan Linnarsson (S) och Bijan Zainali (S).

Brist på styrning, informella kontakter, undermåliga underlag för beslut, överskridande av befogenheter – listan är lång och kritiken hård i den externa granskningen av stängningen av Balder och det faktum att 12 000 Åmålsbor ställdes helt utan tillgång till vårdcentral. Att granskningen ens gjorts är tack vare oss socialdemokrater. Allt hade gått rätt till, inget behövde…

Läs mer

Sjukast – inte rikast – ska prioriteras!

Låt oss vara helt tydliga: Vi socialdemokrater kommer aldrig att ställa oss bakom ett sjukvårdssystem där människor sorteras utifrån storlek på plånbok! Vi socialdemokrater vill se en utveckling av den jämlika, offentliga, vården. Inte en avveckling, skriver Helén Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S) i sin debattartikel.

I socialdemokratin är patientfokus i sjukvården alltid det centrala. Vård ska ges utifrån behov, inte baserad på vem man är. Så säger också hälso- och sjukvårdslagen att sjukvården ska fungera. Men verkligheten ser annorlunda ut. Nyligen presenterade socialminister Lena Hallengren (S) regeringens satsning på 4,7 miljarder för att stärka svensk hälso- och sjukvård. Det handlar…

Läs mer

Patienternas bästa måste ha högsta prioritet!

”Det hade varit oansvarigt, både strategiskt och ekonomiskt, att lägga ner Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) innan verksamheten fått en rimlig chans att visa vad den går för.” Det säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, som tillsammans med övriga socialdemokrater fick en majoritet i regionstyrelsen för att stoppa nedläggningen av SvLc.

Det var till följd av ett överutnyttjande av ambulanser och ambulanshelikopter som Västra Götalandsregionen beslutade sig för att starta en egen larmverksamhet, för att komplettera SOS Alarm. SvLc:s uppdrag var att genom personal med hög medicinsk kompetens kunna göra korrekta bedömningar för prioritering av ambulans, för att få en effektiv och anpassad verksamhet. Detta sedan…

Läs mer

Regionens folkhögskolor ska utvecklas – inte avvecklas!

Folkhögskolor är en viktig del av folkbildningen. Västra Götalandsregionens folkhögskolor är viktiga för såväl mångfalden i utbudet av folkhögskolor, som ett verktyg för regionens arbete med att målet om att öka andelen fullföljda studier. Vi socialdemokrater anser därför att regionens folkhögskolor ska fortsätta att utvecklas med Västra Götalandsregionen som huvudman.

Västra Götalandsregionen driver idag sex stycken folkhögskolor. Dessa har mycket gott anseende och är välfungerande verksamheter. Folkhögskolornas verksamheter är inriktade på bland annat allmänna kurser, SFI, samt bedriver uppdragsutbildningar. På flertalet av våra skolor driver vi också projekt för människor som står utanför arbetsmarknaden för tillfället. Att fatta beslut som riskerar att äventyra den verksamheten…

Läs mer

Vi slutar aldrig kämpa för mänskliga rättigheter!

Mänskliga rättigheter gäller för alla människor och handlar om att alla människor i hela världen är födda fria och lika. Det finns olika sorters rättigheter. Alla rättigheter är lika viktiga men vissa går aldrig att bortse ifrån, skriver Louise Åsenfors (S), vice ordförande i Beredningen för mänskliga rättigheter.

För 71 år sedan samlade världen ihop sig efter kriget som rasat på jorden. Ett krig som satte nationer och människor emot varandra var slut och för att vi aldrig skulle uppleva detta igen började många länder samarbeta i Förenta nationerna (FN) De skapade FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna där de tillsammans…

Läs mer

Patientbehov ska styra vården – inte marknadens önskemål

– Dagens besked angående Lundby sjukhus är ett tydligt bevis för att marknaden styr sjukvården i Västra Götalandsregionen i så hög grad att de offentliga verksamheterna anpassar sig efter vårdbolagens önskemål, inte tvärtom, vilket vore det rimliga.

Det säger Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, sedan beskedet i dag kommit att upphandlingen av Lundby sjukhus slutat med en sökande, multinationellt ägda Capio, som också är det företag som dikterat villkoren för upphandlingen. Ansvaret vilar tungt på det moderatledda styret. Det är uppenbart viktigare för dem att fortsätta…

Läs mer
facebook Twitter Email