Aktuellt

Nu är tid för sammanhållning – inte politiska poänger

"Det är bara genom ett starkt samhälle, där vi håller ihop, som effekterna av coronavirusets konsekvenser kan begränsas, och minimera skadorna för liv och hälsa, på såväl kort som lång sikt. Vårt agerande – som politiker, sjukvårdspersonal, tjänste- och myndighetspersoner och, inte minst som invånare – de kommande månaderna är avgörande för utfallet.", skriver Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, och Johnny Magnusson (M), ordförande för regionstyrelsen, i en gemensam debattartikel.
Läs mer

”De borgerliga klarar inte att lösa problemen”

Sex år av problem och otydligt styre. Så ser det ut i Västra Götalandsregionen, skriver tidningen Aktuellt i Politiken.

Sjukvården är Västra Götalandsregionens allra tyngsta ansvarsområdet – nästan 80 procent av regionens budget avsätts till den. Det är också här som det borgerliga misslyckandet är som allra tydligast. – Det största problemet är att de inte klarar av att styra ordentligt. Vi har underfinansierade sjukhus och stora tillgänglighetsproblem, säger Helén Eliasson (S), till tidningen….

Läs mer

Vårdens budget är M-styrets ansvar!

Det blir allt tydligare hur regionens moderatledda styre brister i sitt ansvarstagande. Samtidigt som regionens sjukhus signalerar att de har svårt att med nuvarande resurser klara att korta väntetiden för alla dem som står i kö säger M-styrets högste ansvarige Johnny Magnusson (M) att sjukhusen måste minska antalet anställda. – Hur ska tillgängligheten öka då?…

Läs mer

Vi vill satsa rätt på Mariestads sjukhus!

Sjukvården i Mariestad och Skaraborg behöver bra och långsiktiga lösningar. Det var därför Socialdemokraterna räddade Mariestads sjukhus från stängning, och såg fram mot en ny färdriktning. Men det förslag som nu presenterats väcker nya frågor som måste få sina svar.
Läs mer

Regionens sjukhus är i limbo

Sedan det moderatledda styret tog över i Västra Götalandsregionen, efter valet 2014, har antalet disponibla vårdplatser på regionens sjukhus minskat med nästan 800 platser. Detta trots att befolkningen i Västra Götaland under samma period ökat med över 100 000 personer. Det leder till ökad risk för vårdskador hos patienter och ännu tuffare arbetsmiljö för personalen, skriver Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande för personalutskottet.
Läs mer

Tandvården ska utvecklas – inte avvecklas!

På kommande regionfullmäktige, den 4 februari, kommer vi socialdemokrater att säga ett otvetydigt NEJ till förslaget från högerblocket i regionen - M-styret tillsammans med SD - att åldersgränsen för den kostnadsfria tandvården i regionen sänks, från 24 till 23 år.
Läs mer
facebook Twitter Email