Aktuellt

S driver igenom handlingsprogram för höjda grundlöner i sjukvården!

Efter initiativ från Socialdemokraterna ska Västra Götalandsregionen ta fram en handlingsplan för att höja grundlönerna för personalen i regionens hälso- och sjukvård.

Det står klart sedan den socialdemokratiska motionen om handlingsplan för konkurrenskraftiga löner fått en majoritet med sig vid regionfullmäktige 8 oktober.

Läs mer

S-krav: Psykiatriska vården måste bli jämlik i regionen

Det finns stora skillnader i hur den psykiatriska vården fungerar i Västra Götalandsregionen. Det är inte acceptabelt att tillgången till vård och vårdens kvalitet ska skilja sig åt beroende på var man bor eller vem man är, anser Socialdemokraterna, som nu drivit igenom en kartläggning av hur den psykiatriska vården i regionen fungerar och vad som krävs för att vården ska vara jämlik.
Läs mer

Lönerna i vården måste höjas!

"Det är hög tid för regionens borgerliga styre att visa att man värnar vårdpersonalen på annat sätt än genom fagra ord i en policy! Det kan inte vara rimligt att enda vägen för vårdpersonalen att höja sin lön går genom att jobba mer obekväm tid", skriver de socialdemokratiska gruppledarna för regionens sjukhus tillsammans med Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande i personalutskottet.
Läs mer

M-styret och SD äventyrar vården på Sahlgrenska

Att en majoritet i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd utan vare sig analys eller konsekvenstänkande är beredda att äventyra vården på Sahlgrenska universitetssjukhuset och övriga sjukhus i regionen är häpnadsväckande och djupt oroande.

Det säger Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, sedan nämnden i dag fattat beslut om att ändra upphandlingsvillkoren för Lundby sjukhus.

Läs mer
Janette Olsson

Stängning av barn- och ungdomsmottagningarna i Ulricehamn och Lerum stoppad!

Vi kan inte ta förhastade beslut utan att försäkra oss om hur det påverkar barn och unga. Det är omöjligt att avgöra om dessa förändringar är bra eller dåliga utan att se helheten.

Så förklarar Helén Eliasson (S), gruppledare för S i Västra Götalandsregionen, varför Socialdemokraterna inte gick med på att stänga barn- och ungdomsmottagningarna i Ulricehamn och Lerum vid regionstyrelsens sammanträde.

Läs mer
Alex Bergström

Flytten av hudvårdsmottagning på sjukhuset i Mariestad stoppad!

”Vi har sagt det förut, och säger det igen: Så länge det saknas en övergripande plan för regionens sjukhus är det omöjligt att avgöra om förändringar av utbudspunkter är bra eller dåliga för vare sig patienter eller Västra Götalandsregionen i stort.”

Så förklarar Helén Eliasson (S), gruppledare för S i Västra Götalandsregionen, varför Socialdemokraterna vid dagens regionstyrelsemöte yrkade på avslag på det moderatledda styrets förslag om att flytta hudmottagningen koncentrera öppenvårdsmottagningen Hud i Mariestad till Skövde.

Läs mer
facebook Twitter Email