Hela regionen behöver närakuter!

Närakuterna är en viktig del när vården ska ställas om till att finnas närmare människor. För att inte tappa fart i omställningen måste pilotprojekt med närakuter starta snarast. "Det måste till om beslutet om omställning av vården ska kunna verkställas. Det kan inte vänta", skriver Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tillsammans med regionråden i opposition Håkan Linnarsson (S), Karin Engdahl (S), Lena Hult (S) och Alex Bergström.
Läs mer

Hyrpersonal gör ingen trygg

Ska du och jag få vård när vi behöver den krävs det att det finns personal på plats. Det är också viktigt för kvaliteten och säkerheten i vården att det i huvudsak är samma personal vi möter vid besöken. Så ser det dessvärre inte alltid ut i dag; allt för många berättar om att de möter olika läkare och sjuksköterskor på vårdcentraler och sjukhus varenda gång. Det skapar ingen trygghet – det skapar det motsatta, skriver Karin Engdahl (S), regionråd i opposition, i en debattartikel.

Många av dagens problem i vården – inställda operationer, stängda vårdplatser och vårdköer – beror i hög grad på brist på personal. Under många år har detta lösts ”tillfälligt” med inhyrd personal. Men hyrpersonal har kommit att bli en mer och mer permanent lösning, trots att det inte är någon bra lösning för egentligen någon…

Läs mer

Hela regionen behöver närakuter – starta nu!

”Om inte omställningen av vården ska fortsätta vara bara en papperstiger måste vi sätta fart. Närakuterna är ett mycket viktigt led, därför måste arbetet starta där – och starta nu.”

Det säger Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS), sedan Socialdemokraterna presenterat sitt förslag vid HSS presidiemöte, om att omgående starta arbetet med pilotprojekt kring när-akuter (även kallade nivå2-akuter). – Det behövs och det brådskar. Vi vill gå vidare och vi vill göra det nu. Människor behöver få rätt vård i…

Läs mer

Varför röstade MP nej till schyssta villkor?

Att Sverigedemokraterna inte bifaller en motion om schyssta villkor, det är ingen nyhet, men att Miljöpartiet inte ställde sig bakom Vänsterpartiets motion förvånar mig, skriver Alex Bergström (S), i en debattartikel.

Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen anser inte att kollektivtrafiken i regionen ska upphandlas med ”krav på kollektivavtalsliknande villkor” och ”krav på personalövergång”. På något annat sätt går det inte att tolka omröstningen om schyssta villkor i Västtrafik från regionfullmäktigemötet den 21 november. Socialdemokraterna ställer sig givetvis bakom kravet att alla som kör kollektivtrafik; buss, spårvagn, båt…

Läs mer

Du ska kunna lita på sjukvården!

Du ska kunna lita på sjukvården! Det är tema för de aktiviteter kring den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken i Västra Götaland som under helgen kommer att hållas runt om i regionen.

Regionpolitiken kan ibland upplevas som svår. Den faller ofta mellan de nationella och de kommunala stolarna. Samtidigt befinner sig sjukvården ständigt i topp när väljare rangordnar viktiga frågor. Och sjukvården är regionens största och viktigaste fråga. För Socialdemokraterna står vård, hälsa och omsorg om alla människor ständigt överst på agendan. En god och jämlik hälso- och sjukvård…

Läs mer

Med en S-budget hade sjukvården haft ett bättre läge

Varför litar inte den moderatledda regionmajoriteten på att dem som jobbar i sjukvården klarar av att bedöma hur pengar ska användas för att ge mest nytta och tryggad vård? Det undrar Helen Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, inför beslut om tilläggsbudget för 2018 i Västra Götalandsregionen. "Vi socialdemokrater har ställt frågan under hela denna mandatperiod, men inte fått svar."
Läs mer
facebook Twitter Email