En rättvis klimatomställning är nödvändig

Den samlade forskarkåren är enig – människan lever långt över sina tillgångar samtidigt som klimatkrisen är akut. Därför behövs kraftfulla åtgärder – och det nu. Det är vår bestämda övertygelse att vägen framåt är via en rättvis klimatomställning, skriver Bijan Zainali (S), oppositionsregionråd.
Läs mer

Rätten till en förstklassig vård ska vara en självklarhet!

I Västra Götalandsregionen finns några av världens bästa läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Regionen har moderna sjukhus med stora tekniska resurser. Men något står inte rätt till när människor är oroliga för om de kommer att få hjälp i tid. Kommer jag tvingas armbåga eller köpa mig förbi i kön? Kommer vi att behöva sitta för länge på en stökig akutmottagning? Kommer ambulansen att hinna fram i tid? Så ska det inte behöva vara!

– Att korta väntetiderna i sjukvården är den viktigaste frågan för oss socialdemokrater. Vi anser att ge vård ska ges efter behov – inte utifrån storlek på plånbok, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Läs mer

S driver igenom handlingsprogram för höjda grundlöner i sjukvården!

Efter initiativ från Socialdemokraterna ska Västra Götalandsregionen ta fram en handlingsplan för att höja grundlönerna för personalen i regionens hälso- och sjukvård.

Det står klart sedan den socialdemokratiska motionen om handlingsplan för konkurrenskraftiga löner fått en majoritet med sig vid regionfullmäktige 8 oktober.

Läs mer

S-krav: Psykiatriska vården måste bli jämlik i regionen

Det finns stora skillnader i hur den psykiatriska vården fungerar i Västra Götalandsregionen. Det är inte acceptabelt att tillgången till vård och vårdens kvalitet ska skilja sig åt beroende på var man bor eller vem man är, anser Socialdemokraterna, som nu drivit igenom en kartläggning av hur den psykiatriska vården i regionen fungerar och vad som krävs för att vården ska vara jämlik.
Läs mer

Lönerna i vården måste höjas!

"Det är hög tid för regionens borgerliga styre att visa att man värnar vårdpersonalen på annat sätt än genom fagra ord i en policy! Det kan inte vara rimligt att enda vägen för vårdpersonalen att höja sin lön går genom att jobba mer obekväm tid", skriver de socialdemokratiska gruppledarna för regionens sjukhus tillsammans med Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande i personalutskottet.
Läs mer

M-styret och SD äventyrar vården på Sahlgrenska

Att en majoritet i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd utan vare sig analys eller konsekvenstänkande är beredda att äventyra vården på Sahlgrenska universitetssjukhuset och övriga sjukhus i regionen är häpnadsväckande och djupt oroande.

Det säger Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, sedan nämnden i dag fattat beslut om att ändra upphandlingsvillkoren för Lundby sjukhus.

Läs mer
facebook Twitter Email