Vårdpersonalens löner måste höjas!

Det anstår inte Sveriges största offentliga arbetsgivare – som också har som uttalat mål att bli den bästa – att vara i strykklass när det gäller löner till så viktiga yrkesgrupper som dem inom vården! Socialdemokraterna vill därför se en handlingsplan för hur vårdlönerna ska nå MINST riksgenomsnittet - och pengar avsatta i budget för att genomföra planen, skriver Janette Olsson (S), Claes Redberg (S) och Jim Aleberg (S).

Undersköterska (inklusive specialister) -2 000 Grundutbildad/allmän sjuksköterska -6 350 Ambulanssjuksköterska -3 500 Operationssjuksköterska -2 200 Specialistläkare (inklusive överläkare) -6 400 kronor. Ovanstående är några exempel på hur mycket mindre vårdpersonal i Västra Götalandsregionen (VGR) tjänade i mars i år jämfört med riksgenomsnittet för respektive yrkesgrupp. Det anstår inte Sveriges största offentliga arbetsgivare – som också…

Läs mer
”Det är inte rimligt att patienterna i Mark och Skene ska betala priset för det moderatledda regionstyrets bristande förmåga att sköta sjukvården. Det är därför glädjande att vi socialdemokrater lyckades driva igenom stopp för den planerade nedläggningen av den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Mark. Istället för avveckling av vården i Mark och Skene vill vi se fortsatta satsningar.”

Det säger Claes Redberg (S), vice ordförande för Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) och gruppledare för Socialdemokraterna i sjukhusets styrelse. Vid dagens möte med SÄS styrelse fick Socialdemokraterna majoritet för att stoppa förslaget att stänga den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Mark. Vi anser inte att det är sjuka människor som ska ta konsekvenserna för det moderatledda regionstyrets…

Läs mer

Jämlik hälsa och klimat i fokus när nordiska vänregioner möts

Hur kan Østfold, Nordjylland och Västra Götalandsregionen samarbeta för att stärka den jämlika hälsan för människorna i respektive region? Det är en av de frågor som står på agendan när det i nästa vecka är dags för ett nytt vänregionmöte, denna gång i danska Mors. "Jag ser fram emot intressanta rön och bra diskussioner som vi i Västra Götalandsregionen kan ha stor nytta av. Det är tveklöst så att tillgången till vård behöver stärkas för människor i vår region, inte minst för dem utanför de större städerna", säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och en av de sex svenska regionpolitiker som deltar.

    De tre regionerna ansvarar för sjukvården, kollektivtrafiken och den regionala utvecklingen för nästan 2,6 miljoner människor. De är också arbetsgivare för totalt drygt 67 000 personer. Västra Götalandsregionen är ojämförligt störst med närmare 1,7 miljoner invånare och cirka 55 000 anställda. Och det är alla dessa människors väl och ve som står i…

Läs mer

  Ett stort TACK och en önskan om en så lugn och bra sommar som möjligt till alla er i sjukvården, räddningstjänsten, handeln, polisen, kollektivtrafiken, äldreomsorgen, sommaröppna förskolor och fritidsgårdar, till er brevbärare, journalister, transportarbetare och alla ni andra som arbetar i sommar. Ni håller igång vår fina region och vårt vackra land och får…

Läs mer

1,25 miljarder till mer vård och kortare köer i Västra Götaland

Sverige har världens bästa sjukvårdspersonal – men många får vänta för länge för att nå dem. Därför bedriver Socialdemokraterna en kamp mot att korta köer och utveckla sjukvården. Regeringen satsar nu totalt 9,4 miljarder för att stärka välfärden. Av dem går 1,25 miljarder till Västra Götaland. Det rör sig om förbättrade förutsättningar för vårdens medarbetare, en tillgänglighetssatsning för att ge närmare vård i tid, ökad psykisk hälsa samt kortade väntetider i cancervården.

– Sverige har en hälso- och sjukvård i världsklass. Men det finns utmaningar som vi behöver möta. Nu gör vi en rejäl satsning på totalt 9,4 miljarder för ökad tillgänglighet, kortare köer och mer likvärdig sjukvård efter behov. Så bygger vi ett starkare samhälle, säger socialminister Lena Hallengren (S). För Västra Götaland innebär det ett…

Läs mer

Västra Götalandsregionen rankas sämre än genomsnittet inom flera områden

Idag, den 12 juni, släppte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rapporten ”Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019; Öppna jämförelser” och det är ingen munter läsning. Västra Götalandsregionen rankas sämre än genomsnittet inom flera av områdena. VGR ligger dessutom sämst till när det gäller överbeläggningar och andelen utskrivningsklara patienter.

– Efter två dagars budgetdebatt där det blir uppenbart att den GrönBlå -ledningen med Johnny Magnusson (M) i spetsen inte vill se problemen så kommer nu tydliga fakta varför regionen hade behövt en Socialdemokratisk budget, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen. Rapporten jämför alla 21 regioner i Sverige och VGR sticker…

Läs mer
facebook Twitter Email